Delivered courses 2013 and earlier

Talks, Trainings and Workshops Delivered
2013
 • Adventures in Testing at Granlund Oy. Puheenvuoro ja harjoitus Turun yliopiston testauskurssin vierasluennoijana 19.12.2013.
 • Testaus ja testitapaukset - syventävä kurssi. Räätälöity kaksipäiväinen kurssi eräälle yritykselle 17-18.12.2013. 
 • Asiakkaana ohjelmistotestausostoksilla. Puheenvuoro Talentumin Software Development Summitissa 10.12.2013.
 • Pair testing techniques. Harjoitussessio osana Eurostar 2013 -tapahtuman Test Labia 6.11.2013.
 • Testing and a Testers Work in the Industry. Puheenvuoro Aalto yliopiston testauskurssilla Otaniemessä 2.10.2013
 • Specification by Example: Experiences on Getting Started. Yrityskohtainen esitys 23.9.2013
 • Saadaanko laatu aikaiseksi testaamalla. Puheenvuoro KETKYn tilaisuudessa Jyväskylässä 11.9.2013
 • Five Lessons of (Agile) Testing for Everyone. Puheenvuoro Agile Jyväskylän tilaisuudessa Jyväskylässä 10.9.2013
 • Webinar: Experiences with Remote Testing. Puheenvuoro TestausOSY:n webinaarissa 22.2.2013
 • Case Granlund: testaus sijainniltaan hajautetussa tiimissä. Puheenvuoro Talentumin Testing forumissa 16.1.2013
2012
 • Testing for software professionals in ”Test is dead” era – TDD, ATDD and ET. Puheenvuoro Oulun Yliopiston testauskurssilla ConnectPron välityksellä 14.11.2012
 • Case Granlund: Testaaja ja testaava tuotekehitystiimi. Puheenvuoro Tampereen Teknillisen Yliopiston testauskurssilla 12.11.2012.
 • Hyväksymistestauksen perusasiat. Yksipäiväinen avoin kurssi Kuntakamarin koulutuskeskuksen kautta 19.10.2012
 • Testauskurssi työeläkealueen testauksesta. Räätälöity kaksipäiväinen kurssi eräälle yritykselle 26.-27.9.2012
 • Testing and a Tester's Work in Industry. Puheenvuoro Aalto Yliopiston testauskurssilla Otaniemessä 18.9.2012
 • Pelastaako Agile oikeasti? Miten Leania kannattaa hyödyntää? Puheenvuoro TiVi Testing Forum 2012 -tapahtumassa 30.8.2012
 • Exploratory Testing Explained and Experienced. Puheenvuoro Latviassa paikallisen kehittäjäverkoston tapahtumassa 31.8.2012
 • Testausodotukset räätälöityjen järjestelmien projekteissa. Puheenvuoro Tampereen testauspäivillä 6.6.2012
 • Hyväksymistestauksen perusasiat. Räätälöity yksipäiväinen koulutus eräälle yritykselle 7.6.2012
 • Tietojärjestelmän laadun varmistaminen ja testaaminen. Puheenvuoro TiVi IT-projektin onnistuminen -tapahtumassa 22.5.2012
 • Hyväksymistestaus. Talentum Events/FYI:n kaksipäiväinen kurssi 8.-9.5.2012
 • Wasteful test documentation. Case-puheenvuoro testausOSY:n illallistapahtumassa 26.4.2012
 • Mobiili laadunvarmistus ja testaus. Puheenvuoro ICT Expon PC Mobility -lavalla 19.4.2012
 • When Testing Just Isn't Valuable Enough. Kokemuspuheenvuoro Romaniassa pidetyssä vertaiskonferenssissa (RoWST) 28.3.2012
 • Testaushallintakuviota Kanban-maustein. Puheenvuoro TestausOSY:n tilaisuudessa 2.2.2012
 • Tutkiva testaus - määritelmä ja mahdollisuudet. Kohdistettu puheenvuoro hyväksymistestausta tekevälle projektiryhmälle. 02/2012.
 • Tutkiva testaus selitettynä ja koettuna. puheenvuoro eräälle yritykselle 13.1.2012
 • Testaushallinnan klinikka. Työpajapäivä Talentumin TiVi Testing Forumissa. 01/2012
 • Kaksi testauksen tulevaisuusennustetta. Puheenvuoro Talentumin TiVi testing Forumissa 01/2012.
 • Testaushallintakuviota Kanban-maustein. Puheenvuoro TestausOSY:n seminaarissa 2.2.2012.
 • Testitapausten suunnittelu. Talentumin kaksipäiväinen kurssi 6.-7.2.2012.
2011
 • Testitapausten suunnittelu. Talentum Events/FYI:n kaksipäiväinen kurssi 11/2011
 • Exploratory Testing Explained and Experienced. Puheenvuoro Talentum Sweden testausseminaarissa Tukholmassa 10/2011.
 • Testaus toimivan järjestelmän varmistajana, räätälöity puheenvuoro eräälle yritykselle 4.10.2011
 • Exploratory Testing in Practice with Business Specialist doing Acceptance Testing. Puheenvuoro TestausOSY:n tilaisuudessa 09/2011.
 • Testaus teollisuudessa. Puheenvuoro Aalto yliopiston (ent. TKK) testauskurssilla 09/2011.
 • Exploratory Testing Work Course & Lessons on Test. Kaksipäiväinen räätälöity koulutus eräälle yritykselle 09/2011.
 • Agile-menetelmät ja testaus. Räätälöity puheenvuoro eräälle yritykselle 09/2011.
 • Tutkivan testauksen tekeminen ja hallinta. Työpaja TiVi Testing Forum -tapahtumassa 09/2011.
 • Tackling Barriers in Multi-Customer Contract Acceptance Testing. Puheenvuoro CAST-testausseminaarissa Seattlessa 8-10.8.2011
 • Hyväksymistestauksen perusasiat & Testisuunnittelun työpaja. Kaksipäiväinen räätälöity koulutus eräälle yritykselle.
 • Testitapausten suunnittelu. Talentum Events/FYI:n kaksipäiväinen kurssi 6.-7.6.2011.
 • Sertifiointivalmennus. Kaksipäiväinen kurssi osana Testausasiantuntijan valmennusohjelmaa Tampereen seudun työvoimapoliittisena koulutuksena. 5.-6.5.2011
 • Ketterä testaus, FYI:n kaksipäiväinen kurssi 12.-13.4.2011
 • Agile Testing Self-Help Cliniq. Puolen päivän työpaja Turku Agile Day '11 -tapahtumassa 16.3.2011
 • Exploratory Testing Explained and Experienced. Puheenvuoro Turku Agile Day'11 -seminaarissa 17.3.2011.
 • Hyväksymistestaus, FYI:n  kurssi 9.-10.5.2011
 • Ketterä testaus. kaksipäiväinen kurssi osana Testausasiantuntijan valmennusohjelmaa Tampereen seudun työvoimapoliittisena koulutuksena. 10.-11.2.2011
 • Testitapausten suunnittelu. IIR:n kaksipäiväinen kurssi helmikuussa 2011.
 • Ei-toiminnallinen testaus. Yksipäiväinen kurssi osana Testausasiantuntijan valmennusohjelmaa Tampereen seudun työvoimapoliittisena koulutuksena. 10.-11.2.2011
 • Testitapausten suunnittelu. kaksipäiväinen kurssi osana Testausasiantuntijan valmennusohjelmaa Tampereen seudun työvoimapoliittisena koulutuksena. 10.-11.2.2011
 • Testauksen ja laadunvarmistuksen suhde. Puheenvuoro FYI Testing Forum seminaarissa tammikuussa 2011.
 • Tietovarastojärjestelmän testisuunnittelun oppeja. Puheenvuoro FYI Testing Forum seminaarissa tammikuussa 2011.
 • SOA, pilvet - mitä nämä voisivat testauksessa tarkoittaa?. Puheenvuoro TestausOSY:n SOA-testauksen miniseminaarissa tammikuussa 2011. 
2010
 • Perustaitoja arjen testaustyöhön: testaajarooli, tuottava testaus, virheraportointi. kaksipäiväinen kurssi osana Testausasiantuntijan valmennusohjelmaa Tampereen seudun työvoimapoliittisena koulutuksena. 12/2010
 • Testauksen ohjaus ja valvonta. Räätälöity 3*1/2 pv kurssi erään yrityksen sisäisenä koulutuksena syksyllä 2010.  
 • Testaustyö teollisuudessa. Puheenvuoro TKK:n testauskurssilla.
 • Laatukäytännöt ketterissä menetelmissä. Räätälöity päivän kurssi erään yrityksen sisäisenä koulutuksena 10/2010.
 • Testauskoulutus tuotetiimille. Kolmipäiväinen räätälöity testauskoulutus erään yrityksen sisäisenä koulutuksena 10/2010.
 • Kokemuksia hyväksymistestauksen ketterästä ohjauksesta suunnitelmaohjatuissa projekteissa. Puheenvuoro NiceTuesday-verkoston tapahtumassa 12.10.2010.
 • Testaus ja sopimukset. Puheenvuoro TestausOSY:n verkkoseminaarissa 09/2010.
 • Hyväksymistestaus. Räätälöity yksipäiväinen kurssi erään yrityksen sisäisenä koulutuksena 3.9.2010.
 • Testitapausten suunnittelu työeläkealueella. Räätälöity kurssi erään yrityksen sisäisenä koulutuksena 1.-2.9.2010.
 • Testaus ketterän projektin hankkijalle. Puheenvuoro Hetkyn/Akvan risteilyseminaarissa syyskuussa 2010.
 • Testauksen hallinta monitoimittajaympäristössä. Puheenvuoro IIR Testing Forum -seminaarissa 25.8.2010
 • Testausoppeja toimialavaihdoksesta. Puheenvuoro Tampereen testauspäivillä 8.6.2010
 • Testauksesta ja sopimuksista asiakas-toimittajatilanteissa. Alustus testausOSYn testausvastaavien pyöreän pöydän verkkotilaisuudessa toukokuussa 2010.
 • Ketterän testauksen keskustelutilaisuus. Kahden luentotunnin mittainen alustus keskusteluun ketterästä testauksesta räätälöitynä erään yrityksen sisäisenä koulutuksena, toukokuussa 2010.
 • Hyväksymistestaus. Räätälöity puolen päivän kurssi erään yrityksen sisäisenä koulutuksena toukokuussa 2010.
 • Hyväksymistestaus. Räätälöity yhden päivän kurssi erään yrityksen sisäisenä koulutuksena huhtikuussa 2010.
 • Ketterä testaus. Räätälöity yhden päivän kurssi erään yrityksen sisäisenä koulutuksena huhtikuussa 2010.
 • Mittaaminen ja mittarit testauksessa, IIR:n kaksipäiväinen kurssi  huhtikuussa 2010
 • Workshop: Exploratory Testing, Half-day session in Turku Agile Days, 17.3.2010
 • Transformational Agile Testing Practices: Lessons with Legacy. Puheenvuoro Turku Agile Days -tapahtumassa 18.3.2010
 • Tuottavan testauksen työkurssi, räätälöity päivän kurssi tutkivasta testauksesta painottaen testauksen perustaitojen harjoittelua hyväksymistestaajille, 19.2.2010
 • Testaustyössä jaksaminen, puheenvuoro Tieturin testauspäivillä 11.2.2010.
 • Tehot irti käsin tehtävästä testauksesta: tutkiva testaus, puheenvuoro IIR Testing Forum '10, 20.1.2010
 • Tutkivan testauksen dynamiikat, puheenvuoro testausOSY:n verkkoseminaarissa 19.1.2010
 • Testauksen laskuoppi, erikoislyhyt oppimäärä - keskeisiä oivalluksia testauksen luonteesta , puheenvuoro testausOSY:n verkkoseminaarissa  11.1.2010
2009
 • Testisuunnittelun perusteet, räätälöity 2*1/2 pv kurssi testitapausten suunnittelusta eräälle yritykselle 2.12.2009 ja 5.12.2009
 • Testiaineiston oppeja ja oivalluksia testauksesta, puheenvuoro eräälle yritykselle 25.11.2009
 • Opittavaa Microsoftilta: kirjakatsaus ja opit tuotekehityksen testaukseen, TestausOSY:n tilaisuus F-Securella, 12.11.2009
 • Testausmatematiikan perusteet - keskeisiä oivalluksia testauksen luonteesta , puheenvuoro eräälle yritykselle 26.10.2009
 • Testaustasot käytännössä monimutkaisessa järjestelmäympäristössä, testaustietoisku erään yrityksen sisäisenä koulutuksena 12.10.2009
 • Testaus ja testaajan työ ohjelmistoteollisuudessa, puheenvuoro Teknillisen korkeakoulun Testaus ja laadunvarmistus -kurssilla 23.9.2009
 • Oppeja ketterästä testauksesta, puheenvuoro TestausOSY:n ja Agile Finlandin Oulun iltatilaisuudessa 17.9.2009
 • Ketterän testauksen käytännöt, räätälöity testaajapainottunut kaksipäiväinen kurssi erään yrityksen sisäisenä koulutuksena 2 & 7.9.2009
 • Tutkivan testauksen tekemisen ja hallinnan työpaja, työpajakurssi IIR Testing Forumin yhteydessä 27.8.2009
 • Testauksen tehostaminen, puheenvuoro IIR Testing Forum -seminaarissa 25.-26.8.2009
 • Learn a test design technique hands-on: Domain testing / Variables and variable relationships, testausOSY:n koekoulutus tulevan kurssin osalle 17.6.2009
 • Hyväksymistestaus - vuorovaikutteinen testauskoulutus, IIR:n kurssi 13.5.2009
 • Parempia testejä, parempia testaajia, puheenvuoro Sytykkeen juhlaseminaarissa 6.5.2009
 • Päivitä testaustietosi, IIR:n vuorovaikutteinen testauskoulutus 28.1.2009
 • Kokemuksia testausvastaavan roolista ketterässä ja perinteisessä projektissa , puheenvuoro IIR Testing Forumin uusinnassa, 22.1.2009
 • Mistä tunnistaa hyvän testaajan? , puheenvuoro Tieturin testauspäivillä, 15.1.2009 
2008
 • Experiences in Testing, puheenvuoro Tampereen yliopiston opiskelijoille, 6.11.2008
 • Testauksen riittävyyden arvioinnin haasteita ja käytäntöjä, puheenvuoro erään yrityksen sisäisessä seminaarissa, 31.10.2008
 • Agile Testing, a one-day course, kurssi erään yrityksen sisäisenä koulutuksena, 29.10.2008
 • Ketterät menetelmät ja testaaminen sekä Mittarit testauksessa , puheenvuorot erään yrityksen sisäisessä seminaarissa, 27.10.2008
 • Testaus teollisuudessa, puheenvuoro Teknillisen korkeakoulun Ohjelmistojen testaus ja laadunvarmistus -kurssin opiskelijoille, 22.10.2008
 • Testitapausten suunnittelun työpaja , räätälöity harjoituskurssi testitapausten suunnittelusta ja katselmoinnista, 21.10.2008 & 30.10.2008
 • My Transition to Extreme Plan-Driven: Recent Lessons Learned on Testing outside F-Secure , puheenvuoro F-Securen QE Forumissa 20.10.2008
 • Testauksen suunnittelu ja läpivienti , IIR:n vuorovaikutteinen testauskoulutus 16.10.2008
 • Ketterät menetelmät ja testaaminen , puheenvuoro Hetkyn laivaseminaarissa, 11.10.2008
 • Testivaatimukset - mitä ne ovat ja miten niitä laaditaan , sisäinen seminaaripuheenvuoro lokakuussa 2008
 • Testauksen mittaaminen ja mittarit , IIR:n vuorovaikutteinen testauskoulutus, 8.9.2009
 • Mitä testaus on ja miksi se on haastavaa , sisäinen seminaaripuheenvuoro syyskuussa 2008
 • Testauksen perusasiat , päivän testauskurssi, räätälöity yritykselle 4.9.2008
 • Monitasoinen testaus ketterässä tuotekehityksessä, seminaaripuheenvuoro IIR Testing Forum '08, 26.8.2008
 • Experiences in Transitioning to Agile , räätälöity kurssi yrityksessä, 2.6.2008
 • Testaus projektipäällikölle, puheenvuoro Tieturin testauspäivät 27.5.2008
 • Testauksen merkitys liiketoiminnalle , seminaaripuheenvuoro yrityksessä, 22.4.2008
 • Vuorovaikutteinen testaustutoriaali , Tampereen testauspäivät, 25.3.2008
 • Open Certification - vaihtoehtoinen testaussertifiointimalli , seminaaripuheenvuoro Tampereen testauspäivät, 26.3.2008
 • QE Primer: What a new tester must know on testing at F-Secure , sisäinen koulutus, 29.2.2008
 • Testauksen riskien hallinta, puheenvuoro IIR Testing Forum -uusinta 30-31.1.2008


 • 2007
 • Agile Practices in Testing Services, a tutorial and a workshop, räätälöity koulutus yritykselle 20.12.2007
 • Testauksen riskien hallinta, puheenvuoro IIR Testing Forum 29.-30.8.2007
 • Business-Oriented Testing within Agile, Conductive-testausseminaari Tukholmassa, kesäkuu 2007
 • Open Certification, puheenvuoro TestausOSY:n Trends and Status in Software Testing Certification tilaisuudessa F-Securen tiloissa 7.5.2007
 • Testausprosessin kehittämisen todellisuus, seminaaripuheenvuoro Tieturin testauspäivillä 8.2.2007
 • Viestintä johdon suuntaan, seminaaripuheenvuoro ja puheenjohtajuus IIR:n testing Forum tapahtumassa 30.-31.1.2007
 • Ura testauksessa, TestIT Summit 25.1.2007

 • 2006
 • Going Agile at F-Secure, puheenvuoro Oliopäivillä Tampereen Teknillisellä Yliopistolla 29.11.2006
 • Vaatimukset testeinä, puheenvuoro testausOSY:n tilaisuudessa Ilmarisen tiloissa 28.11.2006
 • Testauksen perusteet, tiiviskurssi Jyväskylän yliopistolla 27.10.2006 ja 10.11.2006.
 • Tehokkuutta erilaisiin testaustilanteisiin ja Testauksen hyödyt ja kustannukset, puheenvuorot Merito Forumin Tehokas Testaus -seminaarissa 16.10.2006
 • Testauksen viestintä, puheenvuoro IIR Testing Forum -tapahtumassa 28.8.2006
 • Mukautuva testaustutoriaali, erikoiskurssi yhdessä Erkki Pöyhösen kanssa, jossa päivän sisältö päätettiin yleisön ohjauksen mukaan puheenvuoro kerrallaan, 14.8.2006
 • Testauksen tehostaminen, räätälöity puheenvuoro asiakaskohtaisessa seminaarissa 12.5.2006
 • Katsaus testausautomaation toteutuksiin, NTC Forum Oulu, toukokuu 2006
 • Yksikkötestaus testausvastaavan näkökulmasta, FAST & JavaSIG yhteisseminaari 7.3.2006.
 • Agile System Testing, Merito Forumin Agile Software Development -seminaari, 2.3.2006
 • Kuinka paljon testaukselle tulisi varata aikaa, Tieturin testauspäivän keynote, 1.2.2006 
2005
 • Testausprosessin kehittäminen, testausOSY @ Pohjola -seminaari,  8.12.2005
 • Measuring for testing skill development, EuroSTAR '05 -conference, 30.11.2005
 • Yksikkötestauksesta järjestelmätestaukseen, puheenvuoro erään yrityksen sisäisessä seminaarissa, 26.10.2005
 • Agile in Testing, puheenvuoro Reaktor Innovationsin tiloissa Agile Finlandin järjestämässä tapaamisessa, 18.10.2005
 • Testauksen ulkoistaminen, Blanko-päivien alustus omassa firmassa tekemisestä,  13.10.2005
 • Testauksen monipuolisuudesta ote malleilla, puheenjohtajana avaus MeritoForumin testausseminaarissa, 12.10.2005
 • Virhetiedon keräämisestä käyttöön, MeritoForumin testausseminaarissa, 12.10.2005
 • Testausprojekti suunnittelusta läpivientiin, IIR testing Forum 2005 -seminaari, 27.9.2005
 • Testausprosessin kehittäminen ja mittaaminen, IIR Testing Forum 2005 -seminaarin intensiivipäivän koulutus, 29.9.2005
 • Testing in Agile Projects, puheenvuoro Scrum-porukan tapaamisessa F-Securella, 29.7.2005.
 • Experiences in selling ET to project management, puheenvuoro London Exploratory Workshop on Testing -työpajassa 25.6.2005